PROGRAM - Po pierwsze Lekarz

Przejdź do treści
PROGRAM

09.30-10.00
Rejestracja  uczestników
10.00-10.30
10.00-10.30
Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości
prof. dr hab. Lech Panasiuk
Dyrektor IMW w Lublinie, prezes LOW KLRwP
prof. dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

10.30-10.45  Wystąpienia  zaproszonych  Gości
10.30-12.00
10.45-11.15
Nowoczesna Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zbigniew J. Król
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

11.15- 11.35
Etyka w medycynie
ks. prof. Andrzej Szostek
etyk, filozof, b. kierownik Katedry Etyki KUL i rektor tej uczelni (1998-2004)

11.35-12.00
Wręczenie dyplomów wyróżniającym się Lekarzom Rodzinnym Lubelszczyzny
12.00-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.30
12.30-12.45
Aktualne problemy dotyczące kształcenia i dalszego rozwoju profesjonalnego lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
Członek Honorowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

12.45-13.10
Lekarzu – reaguj na przemoc domową
prof. dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

13.10-13.30
Rola lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia
Karol Tarkowski
Dyrektor Lubelskiego OW NFZ
13.30-14.00
Przerwa kawowa
13.00-15.10
14.00-14.25
Fakty, mity i paradoksy leczenia astmy i POCHP - Grant edukacyjny AstraZeneca
dr n. med. Sebastian Majewski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii i Katedra Chorób wewnętrznych

14.25-14.50
Pacjent z migotaniem przedsionków - w świetle wytycznych i najnowszych doniesień
dr hab. n. med. Tomasz Zapolski
Klinika Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

14.50-15.15
Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym – standardy postępowania leczenie przeciwpłytkowe - Grant edukacyjny AstraZeneca
dr n. med. Jakub Drozd
SPZOZ MSWiA w Lublinie ul. Grenadierów 3, Oddział Kardiologii, Pracownia hemodynamiczna

15.15-15.40
Lekarz  rodzinny – jak przygotować się do pracy z  pacjentem – szczepienia dedykowane.
dr n. med. Barbara Hasiec
Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
SALA KONFERENCYJNA IMW
14.00-15.00
SPOTKANIE MZ Z REZYDENTAMI
15.10-15.30
Zakończenie
Wróć do spisu treści